Loge Arcade Amsterdam

 

 

 

Wie ben ik?

Waarom ben ik hier?

Wat draag ik bij aan de maatschappij?

 

Vraagt u zich dit weleens af?

Als het antwoord ja is, dan kan de vrijmetselarij u een kader bieden om met zulke thema’s aan de slag te gaan. In de gemengde loge Arcade Amsterdam komen mannen en vrouwen van alle leeftijden en maatschappelijke achtergronden bijeen om zich vanuit een open en nieuwsgierige houding te verdiepen in filosofische, morele en maatschappelijke onderwerpen.

 

Loge Arcade Amsterdam is een ontmoetingsplaats waarin u uiteenlopende visies zult tegenkomen. Dat maakt de vrijmetselarij uniek, want dergelijke verschillen bieden een verrijking in denken en handelen. Soms is verandering van perspectief alles wat een mens nodig heeft om het licht te zien.

Loge Arcade Amsterdam is een nieuwe loge binnen de NGGV  die bestaat uit mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Moderne denkers met hart voor de ander, zowel gericht op de rituele arbeid als op maatschappelijke onderwerpen.

Broederschap, sfeer en betrokkenheid staan bij ons centraal. De gemiddelde leeftijd ligt bij ons lager dan bij andere orden. De loge staat open voor iedereen, geloofsovertuiging of niet. Maatschappelijke status en aanzien spelen bij ons geen rol en om de sfeer van openheid, vertrouwen en respect te waarborgen, blijven politieke en religieuze kwesties buiten de deur. Want de loge is een plaats waar niets het individuele zoeken naar waarheid en het streven naar geestelijke ontwikkeling in de weg mag staan.