Hoe werkt de vrijmetselarij?

De vrijmetselarij maakt gebruik van ritualen en symboliek die door hun gelaagdheid de mens op vele niveaus kunnen aanspreken.

Rituaal

De betekenis van een rituaal is het best te vergelijken met die van een mythe of sage. Mythen zijn creatieve producten van de mensheid om psychologische, sociale, kosmologische en spirituele zaken te verklaren. Fundamentele menselijke waarden liggen erin opgeslagen en worden telkens doorverteld. Door deze ritualen heeft de vrijmetselarij zeer krachtige manieren ontwikkeld om wijsheden over te brengen en vrijmetselaars deel te laten worden aan de waarheid die het verhaal bevat.

Comparities

Naast de ritualen vinden er regelmatig comparities plaats. Dit zijn avonden waarop de leden van de loge een thema bespreken. Daarbij gaat het niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om het onbevooroordeeld luisteren naar elkaar. Natuurlijk hoeft u het niet met iedereen eens te zijn, maar respect voor de visie van de ander is fundamenteel. Juist door in aanraking te komen met andere perspectieven, kunt u tot nieuwe inzichten komen.