Lid worden

Lid worden van een vrijmetselaarsloge verloopt volgens een vaste procedure, waarin zorgvuldig wordt gekeken of iemand geschikt is om vrijmetselaar te worden. Als we uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een vragenformulier, waarbij de belangrijkste vragen zijn of het lidmaatschap u als kandidaat iets zal bieden en of u de vrijmetselarij iets kan bieden.

Daarna volgen gesprekken met diverse leden. Zo krijgt u als kandidaat kennis over de organisatie en krijgt de loge een beeld van u als kandidaat. Na de gesprekken wordt een verslag gemaakt en volgt een stemming in de loge over toelating. Is de uitslag positief, dan wordt de datum van inwijding afgesproken.