Vrijmetselarij

Vrijmetselaren werken aan zichzelf, gesymboliseerd door het hakken aan de ruwe steen, met als doel tot zelfkennis te komen. Iedere vrijmetselaar streeft naar geestelijke verdieping, vrijheid van denken en broederschap onder alle mensen.

Vrijmetselaren komen samen in loges waarin iedereen vrijelijk het woord kan voeren. Een loge bestaat uit mensen met uiteenlopende achtergronden, maar de broeders en zusters herkennen elkaar in een basishouding: vragend en betrokken in de wereld staan. Er ontstaat een verwantschap, een gedeelde zoekende houding en gedeelde waarden, van waaruit de leden elkaar en de wereld tegemoet treden.

Vrijmetselarij is gefundeerd op de vooruitgangsgedachte, het geloof in het positieve van de mens. Vrijmetselaren zijn niet alleen denkers, maar ook doeners: mensen die beseffen dat ze zelf de verandering moeten zijn die ze in de wereld willen zien.

De vrijmetselarij wil geen antwoorden geven, maar de nieuwsgierigheid ernaar prikkelen. De vrijmetselarij biedt dus ook geen snelle en gemakkelijke weg naar zelfontplooiing, geen cursus levensgeluk in tien bulletpoints. Inzichten worden niet aangereikt, die creëert u zelf, door na te denken en met elkaar van gedachten te wisselen. Zelfwerkzaamheid staat voorop. Of zoals vrijmetselaren het zeggen: Op u komt het aan.

Kortom, wie, vrij en rechtschapen, open staat voor veranderen, voor argumenten, voor het beetje bij beetje werken aan een betere wereld, is potentieel vrijmetselaar.